Հայոց լեզվի տնային աշխատանք

1.Շամիրամի կախովի այգիներ, Հին աշաարհի յոթ հրաշալիքներից մեկը:Այս այգիները գտնվել են Բաբելոն քաղաքում: Ըստ պատմական տեղեկություններիՆաբուգոդոնոսոր թագավորը այն կառուցել է իր սիրելի կնոջ` Մարաստանի թագուհու համար, որը շատ էր կարոտում իր երկրի կանաչ լեռներն ու անտառները: Ցանկանալով թեթևացնել հայրենիքի կարոտը Նաբուգոդոնոսոր թագավորը նվիրեց նրան մի ամբողջ օազիս, որը հիշեցնում էր Մարաստանի լեռներն իրենց հարուստ բուսականությամբ: Այս գեղեցիկ այգիները ավերվել են ջրհեղեղից:

2.http://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%87%D5%A1%D5%B4%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%AB_%D5%AF%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D5%BE%D5%AB_%D5%A1%D5%B5%D5%A3%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80

3.Ես ընտրեցի այս նյութը, որովհետև իմ կարծիքով հետաքրքիր է իմանալ աշխարհի յոթ հրաշալիքներից մեկի`Շամիրամի կախովի այգիների  մասին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s