Հայոց լեզվի տնային առաջադրանք

2.Իմ կարծիքով Հերիկ Էդոյանի բանաստեղծությունները ավելի հեշտ կհասկանան մեծերը քան մենք:Քանի որ նրա բանաստեղծությունները սպիտակ էին:Ես դժվար հասկացա «Ամեն ինչ» բանաստեղծությունը:Ավելի հեշտ հասկացա «Անմատչելի» բանաստեղծությունը և իր կենսգրությունը:Եթե հասկանս բանաստեղծության իմաստը կհասկանաս նաև բանաստեղծությունը:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s